Zjištění proudu a měření skutečné efektivní hodnoty

S nárůstem nelineárních zátěží, jako například v důsledku regulačních modulů s fázově přistřiženou řídicí jednotkou, jsou čisté sinusové vlny deformovány na lichoběžníkové tvary křivek.

Mnoho běžných měřicích převodníků proudu a napětí je kalibrováno jen na sinusové střídavé proudy a zobrazují efektivní hodnotu pouze vytvořením střední hodnoty.

Měřicí převodníky proudu MCR jsou naproti tomu měřicí převodníky skutečné efektivní hodnoty. Akceptují jakýkoliv tvar křivky a jsou nezávislé na tvarovém faktoru.Zjištění efektivní hodnoty (RMS) podle transformačního principu


Podle indukčního zákona vzniká v důsledku časově se měnícího magnetického toku v cívce indukční napětí.

Uspořádání obvodu ze dvou galvanicky oddělených, ale magneticky propojených obvodů se nazývá transformátor.

Je to jedna z nejjednodušších a nejčastěji používaných možností přenosu proudu.

Zjištění efektivní hodnoty (RMS) podle transformačního principu
Zoom: Zjištění efektivní hodnoty (RMS) podle transformačního principu Zjištění efektivní hodnoty (RMS) podle transformačního principuZjištění skutečné efektivní hodnoty (TRMS) podle principu Rogowského


Při principu měření podle Rogowského se jedná o speciální formu transformačního měření proudu sinusových a nesinusových střídavých proudů.

Indukční cívka neobsahující železo (bezjádrová cívka), nazývaná Rogowského cívka, měří magnetické napětí podél uzavřeného oběhu okolo vodiče vedoucího proud.

Výstupní signál Rogowského cívky je upraven tak, že vzniká přesné zobrazení primárního proudu.

Zjištění skutečné efektivní hodnoty (TRMS) podle principu Rogowského
Zoom: Zjištění skutečné efektivní hodnoty (TRMS) podle principu Rogowského Zjištění skutečné efektivní hodnoty (TRMS) podle principu RogowskéhoZjištění skutečné efektivní hodnoty (TRMS) prostřednictvím Hallova čidla


Magnetický tok vytvořený primární proudem IP je v magnetickém obvodě stlačený a měří se Hallovým čidlem ve vzduchové mezeře.

Výstupní signál Hallova čidla je poté upraven tak, že vzniká přesné zobrazení primárního proudu.

Zjištění skutečné efektivní hodnoty (TRMS) prostřednictvím Hallova čidla
Zoom: Zjištění skutečné efektivní hodnoty (TRMS) prostřednictvím Hallova čidla Zjištění skutečné efektivní hodnoty (TRMS) prostřednictvím Hallova čidlaEfektivní hodnota - kvadratická střední hodnota

Efektivní hodnota střídavého proudu odpovídá trvalé hodnotě vyplývající z okamžitých hodnot proudu, která vytváří v ohmickém odporu stejné teplo, jako stejnosměrný proud stejné velikosti.

Efektivní hodnota poukazuje pouze na to, že lze zachytit i zkreslené stejnosměrné a smíšené proudy.

Měřicí převodník je nezávislý na tvaru křivky. U sinusového AC proudu to znamená:


Aritmetická střední hodnota


Aritmetická střední hodnota slouží k měření stejnosměrných proudů nebo k filtrování stejnosměrné složky ze smíšeného proudu.

Použití aritmetické střední hodnoty na symetrický střídavý proud by mělo vést k měřené hodnotě o velikosti "0".

Prostřednictvím aritmetické střední hodnoty je možné dát k dispozici stejnosměrné proudy jako analogové normované signály na výstupu.

Pólování lze hodnotit bipolárním výstupním signálem. Pro elektrickou síť 230 V/50 Hz to znamená na napěťových hladinách:

  • Ueff = 230 V
  • US = 325 V
  • Ustřední = 0 V
Aritmetická střední hodnota
Zoom: Aritmetická střední hodnota Aritmetická střední hodnota
Podrobné informace k položcePHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
Tel.: +420 542 213 401
Fax: +420 542 213 701
e-mail: obchod@phoenixcontact.com